อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

Posted: มิถุนายน 16, 2010 in กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา, Uncategorized
ป้ายกำกับ:

ยังไม่ครบสิบแปดปี
พวกหนูนี้ชื่อว่าเด็ก
ต้องคุ้มครองหนูแต่เล็ก
ไม่ว่าเด็กชาติใดๆ

สิทธิหนูมั่นคง
พร้อมดำรงชีวีได้
ทะเบียนเกิดต้องมีไว้
ทั้งสัญชาติชื่อ-สกุล

ขอหนูอยู่กับพ่อแม่
เพื่อรักแท้คอยเกื้อหนุน
คนรอบข้างคอยเจือจุน
ให้สิทธ์หนูได้พูดจา

หนูมีสิทธ์บอกให้รู้
สิทธ์ฟัง ดู คิด นานา
หนูมีสิทธ์จะคบค้า
มีสิทธ์รวมกลุ่มเพื่อนกัน

ให้หนูได้ข่าวสาร
เพื่อปฏิภาณทุกทุกวัน
โปรดไตร่ตรองอย่าหุนหัน
ก่อนรับหนูไว้ดูแล

ความพิการใช่อุปสรรค
ปิดกั้นรักให้ท้อแท้
สุขภาพต้องตรวจแก้
ขจัดโรคโศกพ้นไป

หนูมีสิทธ์ได้เล่าเรียน

เร่งพากเพียรจนเติบใหญ่
และมีสิทธ์จะหย่อนใจ
ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม

แรงงานหนูอย่ากดขี่
สิทธ์หนูมีอย่าคุกคาม
ยาเสพติดสิ่งเลวทราม
อย่าหลอกล่อพอกันที

ล่อลวงทำสิ่งชั่ว
ขายเนื้อตัวน่าบัดสี
กักขังถูกทุบตี
สิ่งเหล่านี้ต้องคุ้มครอง

ผู้ใหญ่เขารบกัน
ขอหนูนั้นอย่าเกี่ยวข้อง
เด็กร้องขอให้ปรองดอง
ร่วมคุ้มครองสิทธ์เด็กกัน

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธ์เด็กกำหนดขึ้นตามหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติที่ว่าด้วยศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยระลึกว่าเด็กมีสิทธ์พิเศษที่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว ที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองบนรากฐานของประเพณีและค่านิยมทางวัฒนธรรม สำหรับประเทศไทยได้ลงนามในภาคยานุวัติสาร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และอนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535

แหล่งที่มา
หนังสือโลกของวัยรุ่น
โดย สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s