การวาดภาพสีน้ำมัน

Posted: สิงหาคม 12, 2010 in กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สีลงพื้นอะครีลิค

สีลงพื้นอะครีลิค มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้ลงพื้นสำหรับการเขียนภาพสีน้ำมันแห้งเร็วและไม่ต้องใช้สี
ชนิดอื่นทาชั้นล่าง ก่อนสีลงพื้นอะครีลิคมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมพื้นอย่างดีแม้จะลงพื้นเพียงครั้งเดียว

สีพื้นเกสโซใส (Clear Gesso Base) ใช้ผสมกับสีอะครีลิค และทำเป็นสีลงพื้นอย่างที่ต้องการได้ เช่น เรา
อาจทำลงพื้นสีเข้มก็จะช่วยประหยัดเวลาการเขียนภาพได้มาก

สีลงพื้นสีน้ำมัน

สีลงพื้นสีน้ำมัน (Oil Painting Primer) ใช้กันมาตั้งแต่อดีต ศิลปินบางคนชอบใช้เพราะผิวเป็นมัน และเรียบ การลงพื้นสีน้ำมันอาจไม่คล่องตัวเหมือนกับใช้สีลงพื้นอะครีลิค การลงพื้นจะต้องลงพื้นด้วยการระบายบางๆใน ชั้นแรกและทิ้งไว้ข้ามคืน ในอดีตใช้สีลงพื้นฟาวน์เดชันไวท์ (Foundation White) ซึ่งเป็นสีขาวตะกั่ว
(White Lead Oil) นิยมใช้กันมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 สีขาวตะกั่วต้องใช้เวลาแห้งถึง 6 เดือน ทุกวันนี้จึง
นิยมใช้สีลงพื้นสีน้ำมันแทน

การประสบความสำเร็จในการเขียนภาพสีน้ำมัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพื้นภาพ เช่นเดียวกับการเลือกใช้สี น้ำมันที่มีคุณภาพ ปัญหามากมายหลายอย่างในกลวิธีเขียนภาพ มักขึ้นอยู่กับคุณภาพของพื้นผ้าใบที่รองภาพ
พื้นภาพ หากใช้สีลงพื้นที่ดี มีคุณภาพ แล้วจะสามารถสร้างพื้นผิวได้อย่างดี ทั้งสภาพการดูดซับและลงพื้นสี
ดังนั้นจะต้องสร้างพื้นภาพให้ดี เช่นเดียวกับการใช้สีที่ดีมีคุณภาพในทุกๆครั้งที่เขียนภาพผลงาน

สีน้ำมัน

ระดับคุณภาพของสี และการผสมผสาน

จากคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 สีน้ำมันได้ยึดครองโลกของจิตรกรรมไว้เกือบทั้งหมด คริสต์ศตวรรษที่ 19 สีน้ำ ได้เพิ่มความนิยมขึ้นเป็นอย่างมาก ถึงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 สีอะครีลิคเริ่มมีบทบาทขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สีน้ำมันก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินมืออาชีพส่วนใหญ่ ในขณะนี้สีน้ำมันยังคงเป็นเลิศเร้าใจ และมีกลิ่นที่ท้าทาย สีน้ำมันมีอยู่ 5 ลักษณะดังนี้

1.สีน้ำมันแบบดั้งเดิม

สีน้ำมันแบบดั้งเดิมเลือกใช้ได้สองลักษณะ สีน้ำมันสำหรับศิลปินมีหลากหลายสี ผลิตจากรงควัตถุที่มี ความเข้มข้นสูงและมีสีที่เด่นชัด กลวิธีระบายสีที่หลากหลาย และ ดีเยี่ยมจะเกิดขึ้นได้ก็จากคุณภาพสีที่ดี สีน้ำมันชนิดนี้จะบรรจุในหลอดดีบุกหรือตะกั่ว(บางครั้งอาจเป็นโลหะชนิดพิเศษสำหรับบรรจุโดยเฉพาะ)

2.สีน้ำมันแห้งเร็ว

สีน้ำมันแห้งเร็วกริฟฟินอัลคีด (Giriffin Alkyd Fast Drying Oil) ใช้ได้ตั้งแต่กลวิธีระบายสีหนาจนถึงการ
ระบายฉาบสี เป็นสีที่แห้งเร็วกว่าสีน้ำมันแบบดั้งเดิม สีกริฟฟินมีความโปร่งแสงมากกว่าสีทั่วไป และเมื่อทำ การระบายสีหลายชั้นจะมีความมันมากกว่าปกติ

3.สีน้ำมันผสมน้ำ

สีน้ำมันผสมน้ำ (Water Mixable Oil Colour) เป็นสีน้ำมันลักษณะใหม่ ซึ่งใช้ผสมน้ำแทนน้ำมันผสมสี มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสีน้ำมันที่นิยมกัน สีน้ำมันชนิดนี้เหมาะกับการใช้ในโรงเรียนและในสตูดิโอ ที่ไม่ ชอบกลิ่นเทอร์เพนไทน์ และไม่ต้องการใช้น้ำมันผสมสี เมื่อไม่ใช้น้ำมันผสมสีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็ลด
ลง การทำความสะอาดพู่กันและจานสีก็ใช้เพียงสบู่เหลวผสมกับน้ำอุ่นเท่านั้น

4.สีน้ำมันแท่ง

สีน้ำมันแท่งสำหรับศิลปิน (Artists Oilbar) เป็นสีน้ำมันชนิดแท่ง มีความนุ่มนวลเข้มข้น ใช้เขียนภาพ
ได้ทันที มีคุณสมบัติเหมือนสีที่นิยมกันทั่วๆไป ไม่ใช่สีเทียนหรือสีชอล์ก เนื้อสีของสีน้ำมันแท่ง มีความ
ถาวรสูง บางครั้งผู้ที่เขียนภาพเป็นงานอดิเรกก็นิยมนำไปใช้ เพราะสามารถใช้งานได้เลย

5.การผสมผสานสีน้ำมันที่ต่างกัน

สีลักษณะต่างๆเหล่านั้นสามารถใช้ผสมผสานกันได้ มีข้อยกเว้นดังนี้ไม่แนะนำให้ใช้สีน้ำมันแท่งหนาๆ
ใต้สีชนิดอื่น เมื่อใช้สีน้ำมันผสมสีน้ำอาทีซาน สีชนิดอื่นก็ไม่ควรใช้ร่วม

ความคงทน

ศิลปินทุกคนต้องการที่จะให้สีมีความคงทนมากที่สุด โชคดีที่คริสต์ศตวรรษที่ 20 สี ได้รับการพัฒนา
ให้ตอบสนองแสงได้อย่างดียิ่ง เช่น สีวินเซอร์และนิวตันระดับ AA หรือ A (**** หรือ *** วินตัน ) เป็นสี
ที่มีีความคงทนสูง ระดับความคงทนแสดงไว้บนฉลากและบนชาร์ทสี ข้อมูลแหล่งกำเนิด ส่วนผสม และความ คงทนของสี ดูได้ในคู่มือ “ ส่วนผสมและความคงทนของสีสำหรับศิลปิน ”

การแห้งของสี

ระดับการแห้งของสีที่ต่างกันมีอยู่ในสีน้ำมัน เพราะทุกสีมีปฏิกิริยาต่างกันเมื่อผสมน้ำมัน เช่นสีวินเซอร์และ
นิวตัน มีสูตรเฉพาะตัวสำหรับระยะเวลาการแห้งที่ดี เพื่อช่วยให้ศิลปินไม่มีปัญหากับการแห้งช้าของสีีชั้นล่าง อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการแห้งของสีแต่ละสี จะเป็นประโยชน์กับแต่ละกลวิธีในการระบายสี ซึ่งระยะเวลา
เสนอแนะดังนี้

สีน้ำมันสำหรับศิลปิน

สีน้ำมันวินตัน

สีน้ำมันผสมน้ำอาร์ทิซาน
แห้งใน 2-12 วัน

สีน้ำมันแท่งแห้งใน
2 – 7 วัน

สีน้ำมันแห้งเร็วกริฟฟินอัลคีด
แห้งใน 18 – 24 ชั่วโมง

** สีน้ำมันมีระยะเวลาการแห้งแตกต่างกันในสีกริฟฟินแต่ละสี ถ้ามีระยะเวลาแห้งที่เกินกว่านี้ย่อมผิดปกติ **

การเขียนภาพสีน้ำมันหนา ( อิมแพสโต )

การระบายสีน้ำมันหนา (Impasto) อาจจะแสดงรอยย่นเมื่อสีแห้งลง ปัญหาเช่นนี้อาจแก้ไขได้ โดยระบายสี เป็นชั้นบางๆ ปล่อยให้แต่ละชั้นแห้งก่อนที่จะระบายชั้นต่อไป การเลือกใช้ออชีโอแพสโต (Oleopasto) จะช่วย เพิ่มความหนา โดยมีระยะเวลาการแห้งของสีเร็วขึ้น ข้อสำคัญควรหลีกเลี่ยงการระบายชั้นสีบาง บนชั้นสีหนา
สีชั้นล่างของอิมแพสโตจะหดตัวเมื่อสีแห้ง และอาจจะทำให้สีชั้นบนแตก

สีพื้นฐาน

การใช้สีในระยะแรกควรใช้สีหลากหลาย สมดุลระหว่างสีโปร่งใสและสีทึบแสง และสมดุลระหว่างสีค่าแก่ และสีค่าอ่อนเป็นสีที่มีความคงทนสูง ไม่จำเป็นต้องเป็นสีที่มีราคาสูงนัก สีพื้นฐานในระยะแรกควรมีความ
หลากหลาย ประมาณ 12 สี และเพิ่มเติมตามความจำเป็นเฉพาะอย่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s